Aksjonsoppsummering 2016

I 2016 ble det gitt bistand til 43 aksjoner totalt hvor 20 personer fra NRH deltok i redningsaksjoner i regi av Rogaland NRH. Vi hadde et funn i 2016 gjort med hund i 2016.

Det ble logget 170 timer i søk, 567 timer totalt i forbindelse med aksjoner. Det ble ellers i forbindelse med aksjonene logført av vi har kjørt 12.109 km hvorav 11.327km kjøring med hund og 684km kjøring under aksjon.

Omlegging av trening i desember og januar

2016-11-16-19-46-31

Instruktørene har lyst til å prøve å få til et litt annet fokus i forhold til treningene i desember og januar. I disse to mnd droppes lagene. Vi setter opp aktuelle og viktige søksmomenter, som en variasjon og for å lære mer om praktisk ettersøkning.

Det vil også bli litt endringer på lørdagene. Det blir ikke satt opp sportrening og rundering settes opp annenhver lørdag. Og gjerne steder der vi ikke runderer så mye ellers. Det vil bli en begrensing noen steder i antall som runderer. Dette pga at det bare er ei løype. Hvis det er mange som vil rundere, og maks antall er nådd, ta kontakt med Herman, så kan han sette opp et annet sted også. Vi tenker rundering ved Flassavann, Holmavann og Eikeland. 

De andre øvelsene vi tenker oss at alle får litt kjennskap til er:

  • Stisøk med flanke, eks v Sandvedparken, Sørmarka, Melshei, Melsvatnet, Stokkelandsv
  • Urbansøk, eks Forus v Gautesetehallen, Hundvåg v Lunde skole, ol
  • Miljøtrening, eks ved sandtak på Sviland, Håland industri Bryne, Forus v biltilsynet ol
  • Overvær, eks onsd ved Orrestranda el Flassavann. Lørd v Holmavann, Eikeland ol
  • Strandsøk, kun lørdag, eks ved Tungenes, ved/bak Trollskogen/Hundvåg ol

Det er VIKTIG at dere melder dere på, helst i litt god tid, da blir det enklere å gjøre eventuelle justeringer!!!

De som ønsker å gå opp til mørkerunderingsprøve ila disse månedene ta kontakt med Tone, så settes det opp felles kveld(er). Frist før jul er 8 desember.

A prøver våren 2017

Her er datoene for vårens A prøver!

Lørdag 25 mars, frist 11 mars.

NB! NY DATO: Lørdag 6 mai, frist 22 april.

Lørdag 10 juni, frist 27 mai.

Påmelding til Tone: tone-larsen@lyse.net

Det vil bli satt opp prøveledere etterhvert (interesserte prøveledere/A hundeførere kan kontakte meg).

Det trenges mange figuranter til hver prøve, så alle som trener bør holde av disse datoene.

Gi ev beskjed til meg allerede nå, hvilken dag du kan være figurant. Senere påminninger vil også komme!

 

Hilsen distriktsinstruktøren (DI – Tone)

A-hundeførertrening

Det vil bli trening i urbansøk for A godkjente ekvipasjer, samt operativ leder/beredskapsansvarlige.

B godkjente eller andre som har lyst å se hva urbansøk er/forberedelse for egen godkjenning, kan delta som observatører i denne omgang.

Sted: Forus/boligområder. Påmelding til Tone, frist 17/10.

Neste dato for urbansøk for A godkjente, vil bli 3/12.

 

mvh distriktsinstruktøren