Retningslinjer for trening

Sist revidert januar 2020

 • Man bør registrere om man kommer, samt fravær, på hjemmesiden til dioet, i god tid (helst en dag eller to før treningen).
 • Oppsatt tidspunkt er når treningen starter, møt gjerne litt før for å lufte hunden ol.
 • Hunder skal være i bånd på ved bilene (før/under/etter trening).
 • Instruktør har ansvaret for å dele inn i grupper hvis behov og fordele terreng. I dennes fravær blir dette gjort av enten en hundefører eller andre.
 • Treningen er ikke ferdig før alle (i sin gruppe) har fått trent sin/sine økter. (dvs til vanlig en økt hver på onsdager og to økter på lørdager). Dersom man må gå tidlig fra en trening så skal dette meddeles senest ved frammøte. Dersom man til stadighet må gå tidlig, kommer for sent eller møter sjelden på trening så kan man ikke forvente å få ”full pakke”/ bli prioritert. Distriktsinstruktør /barmarkansvarlig vil ta opp med vedkommende om dennes videre trening i NRH. I perioder der man vet at det vil bli lite trening, grunnet arbeid eller annen god fraværsgrunn, må man selv ta kontakt med sin instruktør på laget og barmarksansvarlig og forklare situasjonen.
 • Man må selv ta ansvar for å innhente synspunkter fra instruktører eller andre på egen hunds progresjon.
 • Alle hunder skal være merket med trekant og hundeførere skal være utstyrt med treningsvest. Unntak er nye før de er blitt medlemmer.
 • Alle ekvipasjer har i utgangspunktet lik rett til samme treningstid. Men ”ferske” hunder har ikke behov for like lange økter som videregående hunder. Videregående bør allikevel prøve å legge de aller lengste runderingsøktene til lørdagstreningen der vi har bedre tid til dette.
 • Førere med mer enn en hund som er godkjent / under utdannelse kan i utgangspunktet trene en hund pr økt, men dette avtales nærmere med instruktør/laget.
 • Førere som har mer enn en hund, der kun en hund er godkjent/under utdannelse, blir kun prioritert med denne ene ved våre terminfestede treninger.
 • Hunder skal være vaksinerte. Ved smittsom sykdom skal barmarks-og lavineansvarlig informeres.
 • Merkebånd tas alltid ned etter bruk. Når vi forlater plassen skal det være ryddig etter oss.
 • Noen må alltid vente til alle er kommet tilbake til bilene etter endt økt.
 • Det poengteres at NRH er en «lagidrett» og alle skal bidra for at alle får trent det de har behov for.