Beredskap

Norske Redningshunder (NRH) benyttes ofte for å lete etter savnede personer, og det blir flere og flere aksjoner. Hundeførere i NRH har 24 timers beredskap hele året. Beredskapsutstyr er alltid pakket og klart for å redusere reaksjonstiden når politiet trenger bistand.

Hvert distrikt har en egen beredskapsansvarlig (BA) som til enhver tid skal ha oversikt over tilgjengelige ekvipasjer og operative ledere (OL) som bistår våre ekvipasjer i de enkelte leteaksjonene. I tillegg har vi en sentral beredskapsleder (BL) som ansvaret for beredskapen på landsbasis og som er de lokale BAers overordnede.

Ekvipasjene våre kalles ut av politiet eller hovedredningssentralene (HRS). Ved behov utkalles ekvipasjer også over distriktsgrensene.

Beredskapstelefon for Norske Redningshunder Sør-Rogaland distrikt er 992 70 755