Våt utmarsj

Denne gjengen har i løpet av helgen gjennomført og bestått utmarsj i Norske Redningshunder. Det ble en til tider svært våt, men hele tiden lærerik tur. Vi gratulerer med vel gjennomført grunnkurs så langt. Nå er det bare førstehjelpskurs igjen

Utmarsj-deltagerne sammen med veileder Morten, som står helt til høyre i bildet. Ola, som var ansvarlig for opplegget, har tatt bildet

A prøver

Det vil bli arrangert A prøver i distriktet i løpet av høsten. Påmelding til undertegnede:  tone-larsen@lyse.net. Vi trenger figuranter som kjenner øvelsene, dvs som har vært med å trene minimum et års tid, så er du i den kategorien, sjekk hvilken dato du kan hjelpe til. Dere kan også melde fra til undertegnede (Tone) allerede nå. Senere vil prøveleder minne om dette igjen når det nærmer seg  🙂

Lørdag 27/10. Frist 13/10

Lørdag 03/11. Frist 20/10

Lørdag 17/11. Frist 3/11

Lørdag 01/12. Frist 17/11