Den første runderingen

Skrevet av: Tone Larsen

Før man i det hele tatt begynner med rundering bør hunden gjøre seg endel erfaringer på å finne folk ved hjelp av nesen. Det kaller vi overvær og når hunden er trygg på hva den skal gjøre når den får ferten av figuranten kan man begynne med den mer strukturerte runderings treningen

Jeg velger å lære hunden runderingen inn med først 100% fokus på søket.
Derfor trener ikke jeg melding i skogen før hunden kan rundere samt behersker alle momentene jeg nevner etterhvert her.
Dette praktiseres ulikt og man får kjenne seg selv og sin hund og velge sin strategi på dette.
Det viktigste i starten er å finne ut hva som er den beste belønningen for hunden, i forhold til at ”fremmede” skal belønne den! Lag gjerne ”sosialiseringsring” i skogen med flere figuranter og prøv å finne den optimale forsterker/belønning!

Gå rett ut 50 m og leke med figurant.

I starten av selve runderingen bør man bruke påvirkning på hvert slag, så lite som mulig og så raskt som mulig vekk m påvirkningen (lukt, lyd eller syn).
Gjøre dette i mange ulike typer terreng, vind- og værforhold.Kanskje gi påvirkning i nye terreng og i ”vanskelig terreng”.
Pass alltid på at figurantene gjør jobben sin dvs gir hunden den beste belønningen samt at fig unngår at hunden får sporløsning. Gå store buer ut, for så å komme inn på 50 m igjen.Vær nøye!!!
Viktig at figurantene ligger på bakken, helt stille og er godt i skjul.Hunden skal ikke finne figurantene ved hjelp av synet.
Min tanke – er man ikke rimelig sikker på at hunden går rett ut til 50 m, gi en liten påvirkning. Påvirkningen trappes ned ved feks å snu hunden vekk etter påvirkningen-vente lengre og lengre.Påvirkningene kan også trappes ned ved å langsomt minske den.En overkropp , en arm , en hånd…Lyd : klapp, pinne som knekker ol – mindre og mindre lyd.
Når dette sitter bra og hunden raskt og uten påvirkning løper ut på 50 m og finner figuranten, kan man veksle mellom pkt 1,2,3,4.
Det er viktig å ”hjernevaske” hunden – dvs holde lenge på med kun funn, men gjerne variere litt ( se pkt 2,3,4).
Ingen krav til hunden i innlæring av søket ( gjelder også punktene under ). Går ikke hunden ut så avvent ev kall inn og prøv på nytt.
Hunden kan ikke mer enn vi har lært den……Feiler hunden er det vi som ikke har lært den dette godt nok – enda! Gå et par skritt tilbake og gjør oppgavene lettere slik at hunden lykkes!

Framdrift

Hvis vinden er gunstig kan man legge fig litt foran slik at hunden når den er gått rett ut til 50 m får ferten av fig som ligger i framkant.Gi figurantene sløyfer slik at de kan sjekke vindforholdene der ute, vinden kan nemlig skifte og være ulik på midtlinja og ute i skogen.
Uten gunstig vind kjør rett på figurant, eller legg løypa opp slik at vinden blir riktig i forhold til framdrift.

Passeringer

Gi en liten påvirkning( ikke nødvendigvis ), trekk hunden litt ut på motsatt side og få noen til å holde den der.Gå inn til midtlinja ,still opp mot skogen og rop på hunden.
Øk avstanden etterhvert og ta snart vekk påvirkning.
Tren i varierte terreng.
Etterhvert kan fig holde hunden igjen ute etter leken, ev gå litt innover så avstanden ikke er for stor inn til midtlinja.Gradvis øking av avstand. Når man roper på hunden så bruk gjerne ord/lyd/plystre el lign. Som hunden ikke forbinder med innkalling der den skal komme helt inn til deg. Den skal jo ikke det nå, den skal ut igjen og bør ha fokus utover selv om den løper inn mot deg og passerer deg på midtlinja.
Så trenes passeringer med ulike vinkler. Gi ev påvirkning, en holder hunden bak fører ca 10 m nedover midtlinja. Fører stiller seg opp der hunden skal sendes og roper på hunden.Når hunden nærmer seg ( sitt ev på huk i starten ) gå et par skritt i riktig retning
( utover mot skogen ) og prøv å få hunden først til oss ( alt fra 30 cm til noen meter – man må sette ”standaren” her selv ) og så ut mot skogen.Da skal der være figurant og ikke for vanskelig gjemt.Viktig med funn!

Rundere lengre

Sakte øke antall slag.Gå litt ”fram og tilbake” ( 6 slag, 8, 3, 5, 9, 4 …osv ).I starten kun funn, etterhvert legges blindslag også inn.

Blindslag

Før man begynner med planlagte blindslag bør hunden være trygg og sikker på hva den skal gjøre i ulike typer terreng.
Her er poenget å veldig langsomt øke antall blindslag.
Først ett, så ingen, så ett, så to, så ingen, så ett, så tre,så ingen…..Hunden skal og må aldri miste troen på at det er noen der ute….den må bare søke litt lengre før den finner.
Viktig at figurantene belønner bra og det er hundefører sin plikt å fortelle ev vise figurantene hvordan hunden vil ha det.
Det kan også være lurt å bruke såkalt ”jackpot” på enkelte slag/ funn der hunden var ekstra flink. Man utstyrer figurantene med en ekstra pose med noe ekstra godt, eller bare at hunden får mer godbiter enn vanlig. Så gir man beskjed over sambandet at nå er det jackpot, etter feks de to første sammenhengende blindslagene – så funn/jackpot.

Ikke la det gå noe mønster i når figuranten kommer.Man bør kanskje i starten av innlæringen av blindslagene, ha en fig i starten, så kommer blindslag(ene) litt uti.
Jeg liker ikke å ”lure hunden” og derfor bruker jeg aldri påvirkning for så å trekke figuranten inn.Dette, som så mye annet, er det delte meninger om og det meste fungerer jo….Men det sier kanskje mer om hundenes fabelaktige evne til å tilpasse seg , enn at våre metoder alltid og nødvendigvis er helt optimale sett fra hundens ståsted…..?

Melding

Man kan lære hunden å melde ved hjelp av et bringkobbel ( apportering ) eller ved hjelp av at hunden halser/gjør.
Jeg setter ikke inn melding i skogen / i søket før hunden kan punkt 1,2,3,4,5 over her. Man kan godt trene melding på en åpen plass el lign. mens man samtidig trener rundering ( punkt 1-5 ) i skogen.
Dette gjøres også forskjellig….selvsagt.
Men jeg mener at apporteringen MÅ sitte 100 % før man starter med løsbitt. Og løsbitt MÅ fungere før man lærer inn fastbitt.Dvs at hunden tar løsbitt i alle mulige terreng og alle mulige figuranter, stående, gående, liggende osv.
Jeg vil heller ikke belønne hunden når den kommer inn med melding!
Da skal belønningen være å få løpe ut til figuranten.( Læres best inn ved hjelp av baklengskjeding, se egen artikkel).

Hvis fører belønner hunden når den kommer inn med bittet, kan dette medføre senere feilmeldinger ( hunden husker hva som gav belønning og gjentar adferden, ofte når den begynner å bli litt sliten eller er usikker på oppgaven).
Anbefaler at man lærer inn apporteringen ved hjelp av shaping og bruk av en betinget forsterker som feks klikker.

Dette var bare noen tanker, rundering kan man uansett ikke lese seg til – det må mye praktisk øving til, samt tilpassing til den enkelte hund og fører!

Legg igjen en kommentar